SIA “Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs vadīs LTRK Konkurences neitralitātes komiteju

01.03.2021

Lai efektīvāk un rezultatīvāk risinātu aktuālos jautājumus saistībā ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību iesaisti komercdarbībā, šī gada 14.janvārī tika izveidota Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Konkurences neitralitātes komiteja. Pirmajā komitejas sēdē 25.janvārī par tās vadītāju tika ievēlēts SIA "Eco Baltia grupa" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičš.

1.martā LTRK prezidijs komitejas vadībā apstiprinājis komitejas izvirzītos kandidātus. Komiteju vadīs SIA "Eco Baltia grupa" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs, savukārt vadītāja vietnieku pienākumus uzņēmušies divu nozaru asociāciju vadītāji – Veselības aprūpes darba devēju asociācijas (VADDA) izpilddirektore Ināra Pētersone un Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas (DNKA) valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks.

Pārliecību par nepieciešamību veidot Konkurences neitralitātes komiteju nostiprināja vairāki spilgti negodīgas konkurences piemēri dažādās nozarēs, kā arī sabiedrības nostāja – 2020. gadā veiktais pētījums[1] apliecina, ka to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka labāk uzņēmumus spēj pārvaldīt privātais sektors, pieaug. 

Diskusijā, ko 2020. gada decembrī organizēja LTRK sadarbībā ar Konkurences padomi, tika secināts, ka joprojām valsts un pašvaldību uzņēmumi rada negodīgu konkurenci, piedaloties komercdarbībā gadījumos, kad to efektīvi būtu varējuši veikt privātie tirgus dalībnieki, neeksistējot tirgus nepilnībai. Savukārt piedaloties publiskajos iepirkumos kā pretendenti, pašvaldību un valsts radītie uzņēmumi kropļo tirgu ar dempinga cenām, tiešā veidā iznīcinot privāto uzņēmēju konkurētspēju.

“Šobrīd ir īstais laiks aktīvai un produktīvai pārnozaru diskusijai, kas aptvertu plašu nozaru un jomu loku, piemēram, veselība, izglītība, transports, elektroniskie sakari, nekustamais īpašums, autoceļu uzturēšana, mežu apsaimniekošana, tūrisms, atkritumu apsaimniekošana u.c. Izvērtējot pastāvošo situāciju un veicot rūpīgu nozaru procesu analīzi, izstrādāsim priekšlikumus tiesību normu vai to piemērošanas prakses pilnveidei. Apzinot konkurences kropļojumus vairākās nozarēs, plānojam nonākt pie sistēmiska risinājuma un uzstājīgi virzīt tā pieņemšanu,” par komitejas apņemšanos stāsta Māris Simanovičs, LTRK Konkurences komitejas vadītājs, SIA “Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs.

“Saskaņā ar LTRK pamatnostādnēm[2] viens no priekšnosacījumiem, lai sasniegtu ekonomikas izrāvienu, ir radīt vidi, kurā publiskā pārvalde iesaistās komercdarbībā tikai un vienīgi izņēmuma kārtā. Ņemot vērā, ka pastāvošais normatīvais regulējums tiek ignorēts, LTRK ir gatava strādāt pie piespiedu mehānisma izstrādes publiskās personas līdzdalības kapitālsabiedrībā izbeigšanai, ja netiek ņemta vērā par godīgas konkurences ievērošanu atbildīgo valsts institūciju un nozaru atzinumi par uzņēmējdarbības vidi kropļojošiem pasākumiem,” apliecina LTRK prezidents Aigars Rostovskis. 

Viens no komitejas pamatuzdevumiem būs arī konkurences neitralitātes principa ievērošanas nozīmīguma skaidrošana plašākai sabiedrībai, kā arī informācijas sniegšana par ieguvumiem, ko var nodrošināt brīva un godīga konkurence. Iedzīvotājiem ir tiesības saņemt kvalitatīvus un faktiskajai situācijai atbilstošus pakalpojumus par cenu, kas ir veidojusies veselīgas konkurences apstākļos.

Komitejā vēlmi darboties izteikuši tādi uzņēmumi un organizācijas kā biedrība “Lauku ceļotājs” (Latvijas Restorānu biedrības pārstāvis), SIA “Ecolat”, SIA “Lursoft IT”, AS “Rīgas Dzirnavnieks”, SIA "Eco Baltia grupa", Ogres novada uzņēmēju biedrība, Drošības Nozares Kompāniju Asociācija u.c., kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumi – SIA “Balvu un Gulbenes slimīcu apvienība”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, SIA “ZAAO”, SIA “LDZ CARGO”.

 [1] Pētījums par pašvaldību nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, ko 2020. gada oktobrī veica sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS sadarbībā ar lielāko Latvijas uzņēmēju biedrību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Tika aptaujāti 1005 respondenti visā Latvijā vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Līdzvērtīgs pētījums tika veikts 2017. gada jūlijā.

[2] https://www.chamber.lv/sites/default/files/inline-files/LTRK_pn_publisk%C4%81s%20p%C4%81rvaldes%20dal%C4%ABba%20komercd_0.pdf

 

 

Juridiskā adrese:
Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv